Övriga fonder

Övriga fonder


Utöver Hugo och Ingrids Olsson Donationsfond förvaltar Målsmansföreningen ytterligare 16 stiftelser. Donatorernas viljor är i allt väsentligt likartade med Hugo och Ingrid Olssons om än med vissa smärre undantag och preciseringar. Det sammanlagda förmögenhetskapitalet för dessa stiftelser uppgår till ca 8 miljoner kronor.


Av nedanstående förteckning framgår villkor för utdelning av premier och stipendier ur de av Målsmansföreningen förvaltade fonderna.

Björn Beronius minnesfond, från 28 april 1960

Björn Beronius var från Häringe Säteri i Södertörn. Han var elev vid skolan 1959-60 men blev allvarligt sjuk och fick avbryta sina studier. Han dog 1960 och bad sina föräldrar att de som ville pryda hans bår med blommor istället skulle sända medel till skolan för premieutdelning. Björn var mycket intresserad av lantbruksmaskiner och ville att premier i första hand skulle gå till dem som hade samma intresse.


Bonde Bondessons donation, från 27 oktober 1943

ursprungligt belopp 10 000:-

Bonde Bondesson föddes i Svalöv 1870 och dog 1958. Bland annat brukade han Östra Carlsnäs gård i Skrävlinge. Bonde Bondesson blev civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan samt ledamot av riksdagens första kammare 1914-1918. Han verkade även i familjeföretaget Per Bondessons Lantbruks AB. Dessutom var han ordförande för Svalöfs lantmannaskolas styrelse 1889-1942. Premium utdelas av lärarrådet och där utöver kan styrelsen utnyttja resterande belopp till skolans framtida utveckling.


Per Bondessons fond, från 10 december 1913

ursprungligt belopp 5000:-

Per Bondesson föddes i Svalöv 1843 och lade 1876 grunden för en mejerirörelse samt avel med hästar, nöt och svin. 1899 blev det och det tillhörande jordbruket - familjeföretaget Per Bondessons Lantbruks AB - ett vida känt företag inom bland annat avel av Yorkshire grisar. Per Bondesson var även styrelseledamot i Billesholms Järnväg, Skånska Lantmännen, Sveriges Utsädesförening med flera. Fondens avkastning var i första hand tänkt som finansiering av ett Jordbrukshistoriskt Museum i Svalöv men detta har inte gått att förverkliga.


Sigfrid och Lennart Bondessons fond, från 3 januari 1958, ursprungligt belopp 15 000:-

Lennart Bondesson föddes i Svalöv 1881, hans hustru Sigfrid i Färjestad 1884. Lennart var agronom och VD för Per Bondessons Lantbruks AB 1921-1957 samt styrelseledamot i många av bygdens föreningar. Han var dessutom ledamot i riksdagens första kammare 1939-1947. Fondens avkastning skall utdelas till elev som utmärkt sig i husdjurslära, speciellt svinskötsel, eller till den som tänker studera vidare inom jordbruket.


Elevförbundet

29 september 1934 bildades Svalöfs Lantmannaskolas Elevförbund för att verka för sammanhållning mellan skolans forna elever inbördes. Syftet var också att bevara och stärka sambandet mellan skolan och dess forna elever, att stödja skolan och verka för dess fortsatta utveckling samt att genom föredrag, överläggningar och publikationer vidmakthålla och förkovra medlemmarnas yrkeskunskap. 2001 beslöts att Elevförbundets tillgångar skulle samlas i en stiftelse. Premie i första hand ges till elev som har goda studieresultat, visat god kamratanda eller varit aktiv inom elevkåren.


Sture Bondessons vandringspris

Sture Bondesson föddes i Svalöv 1889 och var elev vid skolan 1909-10. Han var verksam vid Per Bondessons Lantbruks AB och studerade i Tyskland. Efter det förvaltade han Tarstagården i Tirup under åren 1919-33 och under åren 1933-64 ägde han Källstorps gård i Svalöv. Priset utdelas till elev som utmärkt sig som god kamrat och idrottare och utdelas på höstterminen.


Gustaf Eliassons stipendiefond, från 16 maj 1987

Gustaf Eliasson föddes i Årstads socken i Halland 1887 och dog i Svalöv 1949. Han blev agronom vid Ultuna 1906 och samma år lärare vid lantmannaskolan. Gustaf reste runt och fick lantbrukare och andra jordbruksintresserade att teckna andelar i en utbyggnad av skolan och 1921 invigdes huvudbyggnaden. 1926 blev han skolans rektor och gick i pension 1943. Premier eller stipendier ska delas ut till flitiga och intresserade elever. Medel kan även användas för att berika skolans bibliotek.


Hugo Emanuelsons fond, från mars 1981

Hugo Emanuelson föddes i Tämta socken 1915. Han gick Svalöfs Lantmannaskolas längre kurs 1936-37 och blev sedan agronom och lärare vid Umeå Lantmannaskola. 1949 återvände han till Svalöv som lärare och även utfodringsrådgivare åt företag. 1956-1980 var han rektor för skolan. Medel ska utdelas till förtjänta elever som antingen visat skicklighet inom husdjursskötsel eller gjort goda insatser för elevkåren eller till elev som visat pliktkänsla, punktlighet och ordningssinne.

Jöns Peter Gunnarssons fond, från 27 november 1929

ursprungligt belopp 10 000:-

Jöns Peter Gunnarsson föddes i Ränneslöv i Halland 1859 och dog 1931. Jöns Peter var prästvigd men blev föreståndare för skolan 1897-1908, under den tiden då Lantmannaskolan började sin verksamhet på Fridhems folkhögskola. Han insåg vikten av att eleverna fick röra på sig och på hans initiativ byggdes gymnastiksalen. Premie ska utdelas till förtjänt elev.


Olof Johanssons stiftelse, från 11 november 1996

Olof Johansson föddes 1942 i Stävie. Han var lantmästare och arbetade bland annat som chef på Lantmännen i Kalmarsand. 1971 började han som inspektor för skoljordbruket, en tjänst som han hade till sin död 1996. Premium eller stipendium ska tilldelas gymnasieelev som visat särskilt intresse för praktisk växtodling..


Mathilda och Peter Larssons fond, från 17 februari 1937

Mathilda föddes i Saleby socken i Skaraborg 1864 och Peter Larsson i Gantofta 1862. Peter övertog 1878 en liten affär i Rya och genom arbetsamhet, intresse och bra affärsmetoder växte rörelsen. Det blev en stor lanthandel som var verksam i Rya i Rydebäck i över 120 år. Peter var styrelseledamot i en mängd viktiga styrelser bland annat Kvistofta sparbank och Skånes Spannmålshandlareförening. Stipendium skall i första hand tilldelas elever från Kvistofta och Glumslövs socknar och där lantbrukarungdomar äger företräde. I andra hand kan medel ges till elever med annan hemort.


Sigfrid Larssons stipendiefond

Finns ingen stiftelseurkund.


Harald Melchert premiefond, från den 8 september 1960 ursprungligt belopp 5000:-

Harald Melchert föddes i Gamleby 1894. Han var agronom och började som lärare vid lantmannaskolan 1927 och var verksam där i mer än 30 år. Han hade stor kunnighet inom växtodling och var under krigsåren byråchef för växtodlingsområdet. Han var dessutom försöksledare inom växtodling, förvaltare samt försöksledare för Brinkagården, som var Margarinbolagets försöksgård för oljeväxtodling. Premier skall delas ut till högst två välförtjänta elever i någon av skolans huvudkurser.

Johannes Nilssons stipendiefond, från 14 september 1964, ursprungligt belopp 4000:-

Johannes Nilsson föddes 1874 i Torrlösa och var elev vid skolan 1900-1901. Han överlämnade i samband med sin 90-årsdag fonden till skolan. Johannes Nilsson hade ett stort intresse för bokföring och ville därför att medel skulle ges till elev som visat goda kunskaper inom bokföring och ekonomi och som går på de grundläggande yrkeskurserna


Åke Pehrssons stipendiefond, från 22 juli 1985

Åke Pehrsson föddes i Fleninge 1910 och var elev vid skolans längre kurs 1928-1929. Han var verksam på Böketofta gård från 1939 och övertog som ägare 1946. Åke Pehrsson var ordförande i Målsmansföreningens styrelse under åren 1956-1980. Han var även förtroendeman i många andra styrelser. Stipendiefonden har byggts upp av att Åke Pehrsson avstod från sitt styrelsearvode. Premie ska delas ut till elev som varit framstående i växtodling.


Gustav Sundelins fond, urkund saknas

Gustav Sundelin levde mellan 1889-1952 och utbildade sig till agronom med verksamhet inom jordbruksforskning. Han var bland annat anställd hos Sveriges Utsädesförening och professor vid Lantbrukshögskolans Jordbruksförsöksanstalt. Anknytningen till skolan fanns på det personliga planet genom att Gustav var god vän med skolans rektor Gustaf Eliasson.


Säbyholms betodlareförnings premie- och stipendiefond,

från 9 december 1964

Säbyholms betodlareförening bildades 6 februari 1904 med syfte att ta hand om betodlarnas intresse. Sista kampanjen gick hösten 1962 och 1964 upplöstes föreningen och beslutade vid nedläggningen att av då tillgängliga medel skulle bildas en premie- och stipendiefond. De som var medlemmar i betodlarföreningen var lantbrukare från någon av följande socknar: Asmundtorp, Barsebäck, Ekeby, Fjärestad, Glumslöv, Halmstad, Hofterup, Härslöv, Kvistofta, Landskrona, Löddeköpinge, Ottarp, Raus, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö, Örja.