Kontakt

Postadress

Svalöfs Lantmannaskolas Målsmansförening

c/o Mona Ringdahl

Reslöv 1904

241 72 Marieholm


E-post

Angående stipendier

info@lantbruksstipendier.se


Övriga frågor

Ordförande: Klas Classon

ordforande@lantbruksstipendier.se


Sekreterare: Mona Ringdahl

sekreterare@lantbruksstipendier.se


Kassör: Ragnar Andersson

ekonomi@lantbruksstipendier.se


Telefon

0766 - 30 94 95

 
 
 
 

Skicka ett meddelande till oss!