Studieberättelser

Studieberättelser från några av våra stipendiater.

Joakim Tobiasson


YH-Gårdsmästare -2011


Stipendiet har avsevärt förbättrat mina förutsättningar till att förverkliga min professionalitet i den gröna framtida näringen. Jag har gått in i en ny bransch där mina tidigare yrkeslivserfarenheter är applicerbara i näringen för utvecklingen av det svenska jordbruksföretagandet. Att vara branschöverskridande och utifrån nyttoperspektivet se utvecklingspotential från två branscher har definitivt utgjort min motivation och drivlina.

Emma Lekman


Lantmästare


Jag heter Emma Lekman och utbildar mig just nu till lantmästare. Jag är mycket glad och tacksam över mitt stipendium från Hugo och Ingrid Ohlssons donationsfond vilket har gett mig större möjlighet att fokusera mer på mina studier. Nu har jag en möjlighet att skära ner på mitt helgarbete som till stor del finansierat mina studier. Studierna på lantmästarprogrammet har gett mig en chans att utveckla mig inom djurhållning som är ett stort intresse och som har varit det sen min barndom.

Emma Karlsson


leg. veterinär


Stipendiet har gett mig möjlighet att genomföra flera externship i både i USA och Sri Lanka vilket har gjort att jag har fått uppleva nya kulturer och se hur veterinärarbetet ser ut i andra länder. Det har gjort mig mer attraktiv på arbetsmarknaden och gett mig en bra start som ny veterinär inom det område jag helst vill jobba.

Är du en av våra stipendiater och har en berättelse?


Skriv gärna om DIN resa och berätta för andra.


Kontakta Mona Ringdahl, vår sekreterare på mail sekreterare@svalofstipendier.se