Hem

Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän


1899 bildades Svalöfs lantmannaskola och har sedan dess bedrivit lantbruksutbildning i olika former. 1940 bildades föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän, som bestod av tidigare elever, personal och representanter för näringslivet, vilka drev skolan till 1971. Då tog Malmöhusläns landsting över skolans verksamhet och föreningens huvudsakliga syfte blev att förvalta de stipendiefonder som hade donerats till skolan, samt att dela ut stipendier från dessa.


Den största fonden är Hugo & Ingrid Olssons Donationsfond som i slutet av 2014 hade ett värde på över 100 miljoner.

De övriga fonderna har ett gemensamt värde på ca. 13 miljoner.

Inbjudan till årsstämma


Medlemmar hälsas välkomna till årsstämma onsdagen den 22 maj klockan 17.00 på Svalöfs gymnasium.


Föranmälan via mail till:

sekreterare@lantbruksstipendier.se


Välkomna!

Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän förening sedan 1940