Hem

Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän


1899 bildades Svalöfs lantmannaskola och har sedan dess bedrivit lantbruksutbildning i olika former. 1940 bildades föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän, som bestod av tidigare elever, personal och representanter för näringslivet, vilka drev skolan till 1971. Då tog Malmöhusläns landsting över skolans verksamhet och föreningens huvudsakliga syfte blev att förvalta de stipendiefonder som hade donerats till skolan, samt att dela ut stipendier från dessa.


Den största fonden är Hugo & Ingrid Olssons Donationsfond som i slutet av 2018 hade ett värde på över 110 miljoner.

De övriga fonderna har ett gemensamt värde på ca. 14 miljoner.


Tid att söka stipendier!


Studerar du vidare inom lantbrukets och husdjursskötselns område och har gått på något naturbruks-gymnasium? Då finns det möjlighet för dig att söka medel ur Hugo och Ingrid Olssons Donationsfond. Läs vidare under fliken ansökan här ovan.


Nytt för i år:

Nu kan även du som gått på något av Sveriges övriga naturbruksgymnasium söka medel ur Hugo och Ingrid Olssons Donationsfond. 


Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober.


Välkommen med din ansökan!

Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän förening sedan 1940