Hem

Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän


1899 bildades Svalöfs lantmannaskola och har sedan dess bedrivit lantbruksutbildning i olika former. 1940 bildades föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän, som bestod av tidigare elever, personal och representanter för näringslivet, vilka drev skolan till 1971. Då tog Malmöhusläns landsting över skolans verksamhet och föreningens huvudsakliga syfte blev att förvalta de stipendiefonder som hade donerats till skolan, samt att dela ut stipendier från dessa.


Den största fonden är Hugo & Ingrid Olssons Donationsfond som i slutet av 2019 hade ett värde på över 144 miljoner kronor.

De övriga fonderna har ett gemensamt värde på ca. 20 miljoner kronor.

Sök lantbruksstipendier!


Har du tänkt vidareutbilda dig inom lantbrukets och husdjursskötselns område och har gått på ett naturbruksgymnasium?

Då har du möjlighet att söka stipendium för dina studier. Läs vidare under fliken "ansökan" och "vem kan söka?"


Din ansökanhandlingar ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober.


Välkommen med din ansökan!
Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän förening sedan 1940