FAQ

FAQ - eller vanliga frågor helt enkelt 

När ska ansökan vara inskickad?

Sista ansökningsdag är den 31 oktober och ska vara komplett med bilagor så som slutbetyg och registreringsintyg från LADOK.


Hur och när får man besked?

Styrelsen meddelar sitt beslut via mailadressen du anger i ansökan senast den 1 december.


Jag har läst på Realgymnasiet, kan jag söka stipendium?

Bara om skolan erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning jordbruk. Du dock söka medel ur Stiftelsen Säbyholms Betodlareförenings Premie- och Stipendiefond som du kommer från dess upptagningsområde.


Jag har inte gått på gymnasiet i Skåne, kan jag söka?

Det går fint, så länge du gått på ett naturbruksgymnasium som erbjuder lantbruksutbildning. Men eleverna som läst i Skåne, och framför allt Svalöv, får en något högre summa.


Min kursare sökte också och fick en högre summa än mig, varför då?

Stipendier kommer från lantbruksskolan i Svalöv och elever som gått där får en något högre summa, därefter elever från övriga Skåne och sist elever från resten av Sverige. Men betygen vägs också in och har man höga betyg kan man få en betygsbonus.


Jag ska läsa till maskiningenjör/djursjukskötare kan jag söka?

Tyvärr inte, du kan bara söka till vidareutbildningar som har tydlig koppling till lantbruk så som driftsledare, agronom, lantmästare etc.


Jag har blivit beviljad stipendium, när betalas pengarna ut?

90 % av beloppet kommer att utbetalas med jämn fördelning mellan samtliga studieår. Utbetalningen sker efter att du sänder in intyg om avslutat läsår samt att du påbörjat nästkommande år till vår sekreterare på mail: sekreterare(a)lantbruksstipendier.se De återstående 10% utbetalas efter att du sänt in examensbevis.


Jag ska få min andra utbetalning nu, vad och till vem ska jag skicka in?

Du ska skicka in intyg om avslutat läsår samt att du påbörjat nästkommande år till vår sekreterare på mail: sekreterare(a)lantbruksstipendier.se


Kan man överklaga ett beslut?

Nej det kan man inte, styrelsen beslutar vilka som är berättigade till stipendium enligt donatorns vilja.


Jag missad att söka förra året, kan jag söka andra året på min utbildning?

Ja, det går fint att söka senaste under din utbildning, du blir dock bara beviljade stipendium för tiden du har kvar att läsa


Hur stor summa brukar man tilldelas?

Det beror dels på vad du söker till, hur många som söker, hur mycket pengar som kan delas ut och var du läst gymnasiet så det går inte att säga en summa.


Hur stor summa är det totalt som delas ut årligen?

Det delas årligen ut drygt 2,5 miljoner kronor till olika stipendiater från Hugo och Ingrids Olssons donationsfond, sen ytterligare ca. 50.000:- från övriga stiftelser.