Hugo och Ingrid Olsson

Stiftelsen Hugo och Ingrid Olssons donationsfond

Till vad kan jag söka?

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för praktikresor och fortsatta studier inom lantbrukets och husdjursskötselns område så som agronom, lantmästare, gårdsmästare, veterinär eller liknande utbildningar. 


Vem kan söka? 

Följande kan söka stipendier:

I första hand till elever som genomgått kurser vid Svalöfs lantbruksskolas naturbruksgymnasium

I andra hand till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid något av Skånes övriga naturbruksgymnasier

I tredje hand till elever som avslutat kurser eller utbildningar vid något av Sveriges övriga naturbruksgymnasier.


Ansök senast den 31 oktober med formuläret nedan


Beslut om stipendium grundas på överensstämmelse med donators vilja, elevens betyg, inriktning och meddelas innan 1 december till sökande via e-post.  
Hugo och Ingrid Olsson


Hugo Olsson var son till en lantbrukare i Örja församling strax öster om Landskrona. Hugo ville utbilda sig till lantbrukare och hade ett stort intresse för lantbruket, men hans far bestämde att han han skulle studera juridik i Lund. 


Hugo och hans hustru Ingrid fick inga egna barn och de valde därför att genom testamente överlåta sin förmögenhet till en donationsfond.


Donationen mottogs 1971 i form av en aktieportfölj med ett värde på ca 600 000 kr och har idag ett värde på över 230 miljoner kronor. Läs mer om Hugo och Ingrid Olssons fond