Hjalmarsfonden Luggude Södra

Stiftelsen Hjalmarsfonden i Luggude Södra Häradsgille

Fonden förvaltas inte av Målsmansföreningen utan av en extern förvaltare.Till vad kan jag söka?

Till studier vid naturbruksgymnasium eller högre utbildning inom skog- och lantbruk, gastronomi eller annan förädling av livsmedelsprodukter. 

Till utbildningsresa vid ovan aktuella utbildningar.

Alternativt utöva eller vara anställd inom jordbruksnäringen eller livsmedelsproduktion. 


Vem kan söka? 

Person som är mantalsskrivna eller härstammar från verksamhetsområde för Luggude Södra Häradsgille, se bild


Ansök senast den 1 november med formuläret nedan


Beslut om stipendium grundas på överensstämmelse med donators vilja samt inriktning och meddelas innan 15 december till sökande via e-post.  


Frågor?

Kontakta Hilding Tornerhjelm, hilding.tornerhjelm@gmail.com