Ny Start

Välkommen att söka stipendium  


Föreningen Svalöfs Lantmannaskolas Målsmän förvaltar drygt 15 olika stipendiefonder och delar årligen ut drygt stipendier för 2,5 miljon. Majoriteten av stipendeierna delas ut till elever som läser eller har läst på naturbruksgymnasium och vill vidare utbilda sig inom lantbruk.


Studier inom lantbruk

Agronom, lantmästare, driftsledare, veterinär osv. Stipendium för dig som ska läsa vidare inom lantbruk och husdjursskötsel.

Fördjupnings-kurs

Sprutcertifikat, D9-kurs, semikurs o.dyl.

Stipendium för dig som går på naturkbruksgymnasium

Studieresa

Stipendium till studieresa inom lantbruksområdet i samband med utbildning. Söks för en grupp eller enskilt.

Utlandspraktik

Stipendium till praktikresor inom lantbruksområet under eller i anslutning till gymnasieutbildningen. 

Hugo och Ingrid Olsson

Stipendium för dig som ska läsa vidare inom lantbruk och husdjursskötsel.

Du måste ha avslutat en utbildning vid ett naturbruksgymnasium

Matilda och Peter Larsson

Stipendium till delar av din lantbruksutbildning som t.ex. sprutcertifikat.

Framför allt för dig om kommer från Kvistofta eller Glumslöv

Säbyholms betodlareförening

Stipendium till delar av din lantbruksutbildning. Du måste vara född eller bo i området som ingick i Säbyholms betodlardistrikt.